avg

Privacy Verklaring Stichting Kunstroute Barendrecht

Inleiding
Stichting Kunstroute Barendrecht (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van organisaties waar wij mee samenwerken, deelnemende kunstenaars en andere contactpersonen. Wij doen dit om:

Aangegane overeenkomsten uit te kunnen voeren.
Betrokkenen op de hoogte te kunnen houden van nieuws over activiteiten van de Stichting Kunstroute Barendrecht.

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar wij helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u een email sturen naar a.bruin522@upcmail.nl

Wie zijn wij?
Wij zijn Stichting Kunstroute Barendrecht, een organisatie die een podium biedt aan beeldend kunstenaars en culturele ondernemers in Barendrecht, in de ruimste zin van het woord.
Deze privacyverklaring ziet u vanaf heden op al onze verwerkingen. Het secretariaat van de Stichting is gevestigd aan de Bark 108, 2991 JG Barendrecht, Nederland.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, websiteadres, kunstdiscipline en beeldmateriaal van kunstenaars.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
: Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Dienstverlening: In onze administratie houden we van de contactpersonen verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Zo houden we contactgegevens bij om u te kunnen bereiken en om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Bereikbaarheid: U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailingen: Als u geen nieuwsbrieven of mailingen van de Kunstroute Barendrecht (meer) wilt ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail of nieuwsbrief uitschrijven. U kunt ons ook mailen met een verzoek daartoe naar a.bruin522@upcmail.nl

Privacy Waarborg: Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

Verbetering dienstverlening: Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke berichten het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Bijzondere gegevens: Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens, namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´heer´. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Hebt u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via a.bruin522@upcmail.nl

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heeft u het idee dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons weten, dan passen wij het aan.

Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailingen. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Stichting Kunstroute Barendrecht: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, dan kunt u ons bereiken. Tot slot verwerken wij sommige gegevens met uw toestemming, dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de website van Stichting Kunstroute Barendrecht is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Stichting Kunstroute Barendrecht is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites www.kunstroute-barendrecht.nl. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in onze privacyverklaring. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Stichting Kunstroute Barendrecht verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem.

Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
Het IP-adres;
Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
Vanaf welke pagina u op onze websites bent gekomen;
Wanneer en hoe lang u onze websites hebt bezocht of gebruikt;
Welke pagina’s u bezoekt op onze websites;

Verwijderen cookies
U kunt uw cookies gemakkelijk verwijderen via uw browser. Zie deze website.