Martha van Heussen – Pikaar (1900 – 1983)

T –

E –

W www.historischbarendrecht.nl

Van zondag 10 september tot en met zaterdag 7 oktober 2006 werd in Galerie Barendrecht ter gelegenheid van de KunstRoute 2006, een bijzondere tentoonstelling georganiseerd met werken van Martha van Huessen-Pikaar.

Martha van Huessen – Pikaar is in Barendrecht niet alleen bekend geworden door haar schilderijen. Zij en haar man hebben in de jaren vijftig van de vorige eeuw de kunstkring ‘Sans Souci’ opgericht en hun huis aan de Julianastraat 19 in Barendrecht als expositieruimte opengesteld. Cultuurhistorisch gezien een markant initiatief in de tijd dat in Nederland ontwikkelingen op het gebied van kunstspreiding door zowel de overheid als het particulier initiatief van belang werden geacht. De tentoonstellingen bij  ‘Sans Souci’ waren van hoog niveau zoals zijzelf schreven in de brochure van hun 12,5 jarig bestaan. Er exposeerden schilders van buitenaf en jongeren van de hoogste klas der Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten kregen er een kans.

In 1983 heeft Martha haar schilderijen geschonken aan de gemeente Barendrecht. Met veel genoegen presenteerden wij deze collectie schilderijen aangevuld met kunstwerken uit privé-bezit die in bruikleen beschikbaar werden gesteld. De tentoonstelling werd tevens aangevuld met krantenartikelen, foto’s en ‘Sans Souci’ drukwerk (uitnodigingen ed.).

Deze expositie werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Barendrecht, de Historische Vereniging Barendrecht en Bureau Co for Art.