Toon Breevoort

T 0180 – 61 59 87 / 06 – 53 59 26 59

E tobreev@xs4all.nl

W –

Grafiek, etsen, houtsneden en acrylschilderijen.

Graficus van beroep, maakt etsen, houtsneden en acrylschilderijen.

Toon Breevoort heeft na de middelbare school een opleiding voor graficus gevolgd en is als zodanig werkzaam geweest in de grafische industrie in Nederland, Indonesië en Mozambique.

Hij heeft altijd belangstelling gehad voor de ambachtelijke kant van deze bedrijfstak en om die reden vroeg begonnen met het vervaardigen van etsen en zeefdrukken.

Hij is in 1984 een grafiek-atelier begonnen waar hij zowel etsen als houtsneden maakt. Met bescheiden middelen en eenvoudige vormen tracht hij een sterk effect te bereiken, waarin het typerende karakter van grafiek tot zijn recht komt.

Zijn prenten worden opgebouwd met klare lijn en kleurvlakken.

Toon werkt met thema’s, waarmee hij één of meerdere jaren aan de slag gaat.

Zijn werkstukken worden in kleine oplagen gedrukt en zijn op diversen tentoonstellingen te zien geweest.